Fysiologisk stresshåndtering for medarbejdere
Lær virksomme værktøjer fra samuraiernes livskunst, aikido og moderne fysiologi

Presset på medarbejdere er øget betydeligt i disse tiderLav stresstærskel kan det gøre livet meget svært.
Primært for dem selv - men det er klart at det også påvirker arbejdspladsen. Jeg har veldefinerede værktøjer til at forbedre medarbejdernes forsvarsmekanismer imod stress og deres livskvalitet.

Hvordan jeg gør forskel 
Metoden DancingSword kombinerer sidste fysiologiske stress-forskning med Buteyko teknikken og med ældgammel viden om centrering- og fysisk/mental balance fra samurai sværdkunst, Aikido og Kungfu.

Vi arbejder med stresshåndtering via kroppen og lærer fysiologisk stressrespons på egen krop, blandt andet:
- Hvordan kropsholdning påvirker håndtering af stress
- Hvordan ændring af vejrtrækningsmønster påvirker håndtering af stress
- Håndtering af høje stress tærskler uden at blive syg og med tiden blive immune overfor stressbelastninger
- Hvordan kroppen, psyken og følelserne hænger sammen fysiologisk set og træne bevidst deres inbyrdes påvirkning af hinanden

Hvordan kan min erfaring gavne din virksomhed

Alt det jeg som underviser kan bidrage til din virksomhed og dine medarbejdere vil kunne ses på bundlinien:

- Kortere sygemelding og hurtigere restituering efter stress/ depression

- Betydeligt øget modstandsevne mod stresspåvirkninger - forbedret psykisk balance og fokuseringsevne

- Øget modstanddygtighed mod virus-, betændelse- eller luftvejsygdomme 

- Forbedret søvn med effektiv restitution. På længere sigt forventes formindsket søvnbehov


Tilbud til jeres virksomhed - et inspirationsmøde

Jeg vil gerne tilbyde et uforpligtende møde med fokus på håndtering af stress for jeres medarbejdere. På mødet vil jeg præsentere min metode så vi kan tage dialog om hvordan jeg kan på bedste vis hjælpe jeres virksomhed - med udgangspunkt i jeres branche og jeres medarbejderes daglige behov. 


Hvis ovenstående har vagt din interesse

 er du velkommen til at kontakte mig på mob. 20735306, så vi kan finde et tidspunkt for mødet.


Her er et uddrag fra en mail som viser hvad virksomhederne typisk har brug for:
"Nogle kan føle sig stresset på grund af mange opgaver, der skal være færdig på samme tidspunkt, andre pga. både arbejdspres men også pga. ledelsesmæssige opgaver. Vi er i alderen 21-67 år. Hovedparten er mellem 40 – 50 år. De fleste er enten bygningskonstruktører eller arkitekter. Vi er meget interesseret i at du kommer op på vores tegnestue. Målet er selvfølgelig at lære at lytte til sin krop og få sagt til og fra, således medarbejderne ikke ender med at få stress."

BOOK EN SESSION