“Dead stillness is not a real stillness. Stillness in action is a real stillness.                                               
We have to learn to maintain the coordination of mind and body in everyday life.”
                                                                                      Koichi Tohei - founder of Ki Aikido

Practitioner training
Brænder du for at arbejde med mennesker, men føler at du mangler konkret hardcore fysiologisk viden om forbindelse mellem kroppen og sindet? Meld dig til et længere forløb DancingSword practitioner og få inspiration til din egen praksis! Du lærer om forbindelsen mellem Ki-energi, hara - og åndedrættets fysiologi. 

Metoden
DancingSword kombinerer sidste fysiologiske stress-forskning med Buteyko teknikken og med ældgammel viden om centrering- og fysisk/mental balance fra samurai sværdkunst, Aikido og Kungfu.

Vi arbejder med stresshåndtering via kroppen og lærer fysiologisk stressrespons på egen krop, blandt andet:
- Hvordan kropsholdning påvirker håndtering af stress
- Hvordan ændring af vejrtrækningsmønster påvirker håndtering af stress
- Håndtering af høje stress tærskler uden at blive syg og med tiden blive immune overfor stressbelastninger
- Hvordan kroppen, psyken og følelserne hænger sammen fysiologisk set og træne bevidst deres inbyrdes påvirkning af hinanden

DancingSword metoden behandler hele årsag-sammenhæng forbindelsesrække mellem fysisk holdning til stress modtagelighed og sygdom via vejrtrækningens fysiologi. Vi behandler også andre aspekter fra ernæring, motion til livsfilosofi og design af livsforandrende processer - læs mere her. Altsammen med langsom indførelse af rutiner via fast praktiserings-proces med lille men daglig indsats - som vi i DancingSword kalder Ki-Kaizen!


Vejrtrækningen fysiologi

"Jeg har i de seneste år arbejdet på at integrere vejrtrækningsnormalisering i træningen af mine elever - med meget positive resultater. Jeg er uddannet fra Rusland i Buteyko-åndedrætsmetoden, som har vist fantastiske resultater mht. at kurere så umiddelbart forskelligartede sygdomme som astma, allergi, diabetes, depression. Det er enormt spændende hvad disse og andre livsstilssygdomme har til fælles rent fysiologisk - og hvordan er mekanismen bag sygdommene ifølge Dr.Buteyko's teori, understøttet af tusindvis af sygdomsforløb som er ført til fuld helbredelse."

Misha Sakharoff, DancingSword og Ki-Kaizen træner/ underviser

"Buteyko metoden har et solidt fysiologisk grundlag, der virker fint ved astma og for højt blodtryk, ved at sikre den rette mængde kuldioxid (CO2) i blodet på en let og naturlig måde. Buteyko har ret – Buteyko Terapi virker."

Carsten Vagn-Hansen, kendt fra Danmarks Radios populære program  "Radiodoktoren"  samt for sin store interesse for alternativ medicin og behandling.


Sammenhæng mellem stress og livstilssygdomme
 • Ca 90% af befolkningen i vesten har et vejtrækningsmønster som afviger fra den fysiologiske norm betydeligt pga. stress i daglidagen - iflg. en lang række undersøgelser (se kildeanvisning nederst)
 • Denne afvigelse fører til ubalance ift. blodets PH-værdi, immunforsvar, forbrænding, nervesystem, hjertekarsystem hvilket fører til:
  • Livsstils-sygdomme som bl.a. astma, allergi, diabetes, hjertesygdomme - og kraft.
  • Manglende iltning af indre organer, hvilket resulterer i kronisk svækket immunforsvar og livsstilssygdomme - depression, astma, diabetes osv (se liste nederst)
  • Forkert vejrtrækningsmønster fører til kronisk stress stress-betinget depression og kronisk stress

DancingSword stresshåndtering

Ved hjælp af stresshåndteringsteknikker normaliseres din vejrtrækningsmønster. Det bringer dit system tilbage i balance. Løsningen er korrekt iltning af celler via normalisering af vejrtrækningsmønster. Alternativet, ifølge russisk læge Buteyko, som har lavet en epokegørende opdagelse allerede i 1952 - er symptombehandling. Systemet har siden gået en langsom sejrsgang og vundet udbredelse i hele verden. Flere videnskabelige opdagelser som har afsløret sygdommenes fysiologiske årsager og afsløret mulighederne for deres medicinfrie behandling. 

Vi gennemgår vejrtrækningens fysiologi og lærer langsomt at ændre vejrtrækningsmønster for at optimere iltning af kroppens celler for optimal forbrænding og energiudnyttelse - og maksimal præstation og udholdenhed. Vi arbejder også med teknikker fra forskellige kamsports grene. Nogle af disse ændringer kan du allerede bruge efter den første lektion - andre efter længere tids træning:

 • Teoretisk træning indeholder følgende emner: 
  • centrering, stresshåndteringsteknikker, 
  • menneskelige anatomi - kirtler og hormoner, vejrtrækning, forbrænding, kost, fysisk aktivitet
  • sammenhæng mellem fysisk og mental balance - og hvordan denne viden kan udnyttes bevidst

 • Praktisk træning indeholder følgende emner: 
  • hara fokusering/defokusering - og hvordan vi bruger det, 
  • mental balance - hvordan vi træner den via fysikken, 
  • fysiske øvelser - muskeaflapning
  • fysisk balance - kropsposition, hovedbalance og synsfelt, kropsbalance i stilstand og bevægelse
  • håndtering af aggressivitet - hvordan man øve sig i at blive bedre til at håndtere ydre påvirkninger,
  • vejrtrækningsøvelser i den travle hverdag - med henblik på undgå sygdomme og kurere de der er opstået - uden medicin, men med brug af teknikker for forbedret iltning af celler, lymfe-drænage, psykisk balance 
Håndterbare fysiologiske forandringer? Hvad kan du forvente? Resultater taler for sig selv!

Kroppens maksimale iltoptagelse øges betydeligt som resultat af træningen, hvilket forbedrer kroppens reaktion på stress betydeligt - med gavn for psykiske, fysiske tilstand og immunforsvaret. 

Her kan du se hvad du kan forvente - som du kan give videre til dine egne klienter.


Psykisk

- Betydeligt øget modstandsevne mod stresspåvirkninger

Forbedret psykisk balance

- Forbedret fokuseringsevne


Immunforsvar

Styrket immunforsvar,

- Ø

get modstanddygtighed mod

 virus-, betændelse- eller luftvejsygdomme

- Formindsket søvnbehov


Fysisk

- Sænket hvilepuls med formindsket belastning på hjertet

- Stærkere hjerte

- Formindsket søvnbehov med hurtigere daglige restitution


Eksempel

Her er et eksempel på personlige resultater efter en længere periode med intensiv DancingSword træning:

1. Hvilepuls - 40 bpm (i stedet for 60 bpm som er fysiologisk norm for alder)

2. Maksimal puls - 155 bpm (i stedet for 175 bpm som er fysiologisk norm for alder)

3. Pulsfald (recovery heart rate) - 45 bpm på 60 sek (i stedet for 25 bpm som er fysiologisk norm for alder)

4. Formindsket mælkesyre dannelse ved høje vedvarende belastninger

5. Ingen gispen efter vejret ved høj belastning - åndedræt via næsen med lukket mund selv ved maksimal puls

6. Minimeret slimdannelse i luftvejene ved vedvarende maksimal belastning

7. Formindsket søvnbehov (5-6 timer) - faldet fra tidligere 8-9 timer

8. Stærkt immunforsvar - ingen virus-, betændelse- eller luftvejsygdomme i hele træningstiden


Interesseret?

Vi ses ;-)