DancingSword - værktøjer  
Er du stresset af de mål du selv - og andre sætter for dig?
Gør du livet surt for dig selv - og skaber dine egne kampe?
Gisper du efter vejret - og mangler tid?
- DancingSword hjælper dig til at forbedre balancen!
Dit værkstøjskasse hedder DancingSword. Værktøjerne hjælper med at forbedre din præstation - når det virkelig gælder! Du lærer at håndtere stress og vinde ved hjælp af åndedrættet, jordforbindelsen, stille sind, mental
fokusering, dit hjerte - og så dansen - også med bolden :-) Her er nøgle af systemets vigtigste værktøjer som skal øves op - og som forener krop og sind:
- Åndedræt - forankring - stille sind
- Fokusering - defokusering
- Jordforbindelse - Dans - glæde
- Åndedræt i kampens hede - åndedræt forankret til bolden
- Hjerte - mental fokusering og forbindelsen til hjertet
- Dans - balance i kroppen, glæde og harmonisk fodarbejde, jordforbindelse.
- Selvhypnose

Min tilgang til personlig træning ligger i min interesse for menneskets udvikling som helhed. Det betyder at vi også arbejder med følgende:
- Få hjælp 
til at indse dine potentialer og formulere dine egenskaber.
- Få klarhed over dine dybeste ønsker for dig selv og visualiser dine fremtidsdrømme.

Læs mere om min rolle - træner vs. coach.
Læs mere om mine inspirationskilder.

Læs mere om Peak performance for MUSIK

Jeg laver gerne foredrag om systemet skræddersyet til præcis det du arbejder med, læs mere her.