DancingSword - om systemet
- Hvordan kan man forbedre personlige præstationer på en naturlig måde?
- Hvordan kan man lære
bevidst at omgå tvivl, selvbebrejdelse og angst for at fejle?

DancingSword er resultat af mangeårigt arbejde på at besvare disse spørgsmål. Systemet opstod som selvhjælp - navnet DancingSword stammer fra mine egne erfaringer på tennisbanen. Jeg har eksperimenteret med forskellige visualiseringer for at skabe ro og sikkerhed i kampsituation - og lagde mærke til at symbolerne dans og sværd virkede rigtig godt sammen. "Dans" symboliserer fleksibilitet, dynamik, fodarbejde, hurtighed. "Sværd" symboliserer sikkerhed, mentale og åndelige styrke, dyb ro og dyb tro på egne kræfter og formåen. Samtidig symboliserer foreningen af "dansen" med "sværdet" samme enhed og enighed som kommer til udtryk i andre sammenhænge mellem modpoler, f.eks.: kærlighed ↔ aggression, kvindelige ↔ mandlige, krop ↔ hoved - og yin ↔ yang.

Begreber "yin" og "yang" bruges til at forstå hvordan modsætninger i naturens verden er forbundet med hinanden - og er indbyrdes afhængige. De stammer fra traditionel kinesisk videnskab og filosofi, er en primær retningslinje af traditionel kinesisk medicin - og et centralt princip i forskellige former for kinesisk kampsport og motion

Forståelse af modsætningernes indbyrdes afhængighed er kernegrundlag for mit arbejde som underviser. Når du forstår at modsætninger eksisterer kun i forhold til hinanden forstår du også - og accepterer at disse modsætninger kan og vil på skift afløse hinanden. Forståelse og accept af dette fører til balance og ro, som danner grundlag for - og sikrer god præstation!

DancingSword systemet hjælper dig med skabe og forbedre din balance mellem krop og sind, hoved og hjerte - en slags fokuseret kropslighed. Systemet bruges som inspiration til personlig udvikling, som støtte til forbedring af din personlige styrke og integritet, på vej imod toppræstationer både i sporten, i musikken - og i livet. Du lærer følgende:
- at forbedre din vejrtrækningsmønster så du kommer tættere på tilstande som man kalder naturlig flow og zonen,
- at forøge dine VO2max værdier (maksimale iltoptagelse) - også på tidspunkter når du ikke træner,

- at skabe balance - fysisk i din krop, mellem visioner og mål, mellem hoved og hjerte,
- at bruge hjerte og maven for at stabilisere din præstation - så det er ikke alene dit hoved der styrer,
- at stole på det din krop allerede kan - og at åbne dig op for lære nye ting,
- at acceptere at ting tager tid - at gå med små skridt, langsomt fremgang - men hver dag,
- at holde pauser - og bruge dem bevidst - som et værktøj,
- at modvirke stress bevidst og samtidigt - sikre en stabil og rolig læring og fremgang.

Læs videre om DancingSword - værktøjskassen

Få gratis inspiration i Biblioteket ovenfor - eller se vores bogliste anbefalinger