Åndedræt - 2 vitale stoffer

Åndedræt og nervesystemet
Åndedrættet har en kæmpe påvirkning nervesystemet og dens modtagelighed mod stress som resulterer i angst, frygt, panikanfald og depression. Der er mange faktorer som har indflydelse på åndedrættet og som vi mennesker kan lære bevidst at håndtere og på den måde direkte styrke vores stress-modstand og mentale robusthed:

Hyperventilation/ overånding
Ifølge mange undersøgelse gennemført i de sidste årtier trækker op til 80% mennesker i den industrialiserede verden luften for meget - det hedder hyperventilation/ overånding.  

Ifølge en nylig undersøgelse af finske forskere fra Laboratory of Neurology på universitetet i Joensuu, hyperventilation "fører til spontan og asynkron fyring af kortikale neuroner" (Huttunen et. Al, 1999). Undersøgelsen blev offentliggjort i "Experimental Brain Research". Bemærk, at den videnskabelige forskningundersøgelser har vist, at overånding er til stede i 100% af mennesker med kroniske lidelser (

astma, allergi, diabetes, depression, hjertesygdomme mm

).

Derfor, i stedet for normal perception og stabilitet, som er karakteriseret ved objektiv refleksion og analyse af virkeligheden, begynder hjernen at skabe sine egne spontane ideer, projekter, forklaringer og fortolkninger af virkelige begivenheder. Populær sagt kan en ophidset hjerne skabe problemer, der i virkeligheden ikke eksisterer.

Derfor, angst, frygt, panikanfald, og mange andre negative følelser og tilstande naturligt forekommer hos mennesker, der har åndedrætsforstyrrelser (åndedrætsbesvær af forskellig art), mens CO2 fungerer som en naturligt trankvilisator med en sadativ/beroligende effekt på nerveceller. CO2 har stærk dæmpende effekt på overstimuleret aktivitet i hjernens områder med ansvar for tankevirksomhed. Det er afgørende for stabilitet og normale arbejde af nerver og behandling/forebyggelse af angst, stress, søvnløshed, fobier, og mange andre psykiske problemer.

Balance mellem ilt og kuldioxid
Alle kroppens celler for god bæredygtig funktion har behov for mindst 6% kuldioxid/CO2 i selve cellen - og kun for 2% ilt/O2. Vi bliver af alle eksperter altid opfordret til at trække vejret "dybere - så vi får iltet lungerne ordentligt".
Men hvorfor - når luften i jordens atmosfære indeholder 21% ilt og cellerne kun har behov for 2%?
Til gengæld indeholder luften kun sølle 0,03% CO2 - og vi har behov for 6% for kroppens helbred.
Hvor skal vi finde den så? Svaret er enkelt, CO2 bliver udarbejdet af vores krop - i selve cellen.
Men vores dybe vejtrækning gør at vi mister den... Men kan vi normalisere vejrtrækningen igen?

Metoden udarbejdet af russiske Dr. Buteyko i 1952 og videreudviklet helt frem til hans død i 2002 er taget videre af mange læger og fysiologer verden over. Den støreste styrke ligger i at bibringer vores krop balance ved at omprogrammere vores automatiske vejrtrækningsmønster langsomt tilbage til normalen. 

De fleste af os (ifølge en række undersøgelser) trækker vejret forkert - som fører til det vi kalder for hypeventilation. Hyperventilation fører til ubalance i kroppens vitale gaser - O2 og CO2, som fører til forkert stofskifte. Derfra stammer mange af vores sygdomme som astma, diabetes, hjertesygdomme, i alt 100 sygdomme, som vi i vestlige verden plejer at kalde "livsstilsygdomme" fordi de bliver fremkaldt af vores levevis.

Vores krop har behov for 6% CO2 for at fungere optimalt - det står i bøger om menneskets fysiologi.
De fleste af os ifølge en stor mængde videnskabelige undersøgelser har mellem 4 og 5%.
Og vores krop er faktisk meget mere følsom over for ændringer i CO2 % end for O2 %.

3% CO2 fører til død.

Læs mere om sygdoms 5 stadier ifølge professor Buteyko.
Se den fulde liste af sygdomme som kan kureres af Buteyko åndedrætsoptimering her

Læs mere om DancingSword stresshåndtering.